Godkjent som Trafikksikker kommune

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir trygge lokalmiljøer, mindre skader og fornøyde innbyggere. i 2021 ble Holmestrand kommune godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker kommune.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Markeringen av godkjenningen var i november 2021, og representanter fra Trygg Trafikk og kommunen var tilstede. Gratulasjoner ble overbrakt fra leder i hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune Arve Høiberg, og stortingsrepresentant Katrine Kleveland.

Britt Svendsen med skilt "Trafikksikker kommune" - Klikk for stort bildeBritt Svendsen har vært prosjektleder i forbindelse med godkjenningsordningen Holmestrand kommune

Trafikksikkerhetsarbeidet fikk skryt

Trygg Trafikks representant Tor Egil Syvertsen skrøt av Holmestrand kommunes trafikksikkerhetsarbeid.

- Trafikksikkerhetsplanen blir veldig god, sa Syvertsen.

Virksomhetsleder for eiendom og samferdsel i Holmestrand kommune, Britt Svendsen jobber med trafikksikkerhetsplanen, og har vært prosjektleder i forbindelse med godkjenningsordningen «trafikksikker kommune»

Trafikksikker kommune er et kvalitetsstempel på systematisk arbeid med trafikksikkerheten, og Svendsen er veldig fornøyd med at vår kommune nå er godkjent.

Vi skal jobbe med trafikksikkerhet på tvers av sektorer, i kommunalteknikk, barnehager, skoler, kultur, gjennom kommuneoverlege og helsestasjonen.

Ellinor Rose Berg - Klikk for stort bildeAlle barnehagene er godkjent, både private og kommunale Holmestrand kommune

Alle barnehagene godkjent

Som eneste kommunen i Vestfold er både de private og de kommunale barnehagene i Holmestrand kommune sertifiserte i ordningen.
Virksomhetsleder i Hof barnehage Ellinor Rose Berg som representerte barnehagene, kunne fortelle at det jobbes veldig strukturert med trafikksikkerhet i barnehagene.

- Og ungene er opptatt av trafikk!

Kommunalsjef Hans Erik Utne fikk overrakt 100 000 fra Trygg Trafikk til trafikksikkerhetsarbeid - Klikk for stort bildeKommunedirektør Hans Erik Utne fikk 100 000 kr fra Trygg Trafikk til trafikksikkerhetsarbeid Holmestrand kommune

100 000 til trafikksikkerhetstiltak

Trygg Trafikk ga Holmestrand kommune en gave på 100 000 kr til trafikksikkerhetsarbeid, for å markere at kommunen nå er en del av ordningen.

Slår et slag for «hjertesoner»

Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Et av temaene på markeringen var «hjertesone». En hjertesone rundt en skole gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle.

- Jeg slår et slag for hjertesona i deres kommune nå som dere er trafikksikker kommune, sa Tor Egil Syvertsen fra Trygg Trafikk.

Ny trafikksikkerhetsplan

I april 2021 ba vi om innspill til trafikksikkerhetstiltak i vår kommune, og fikk inn ca 300 innspill. Holmestrand kommunes nye trafikksikkerhetsplan ble politisk behandlet i desember.

Les mer om trafikksikker kommune på Trygg trafikk sine sider

Les mer om trafikksikkerhet i Holmestrand kommune