Ungdomsveiledere klare til oppstart!

Rusforebyggende ungdomsteam (RusUng) er et nytt team i Holmestrand kommune. RusUng består av tre ungdomsveieledere, og de skal hovedsakelig jobbe med å forebygge rus blant ungdom. 

Tre damer som smiler mot kamera - Klikk for stort bildeLinn Caroline Walle, Ingrid Sand Ekeberg og Anja K. Tindvik er de nye ungdomsveilederne i prosjektet RusUng Holmestrand kommune

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykisk helsetjeneste for voksne og Barne- og familiesenteret. 

Ungdomsveilederne har planlagt å ha tilstedetid både på ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen. 

Gleder oss til å møte ungdommene

- Vi gleder oss til å møte ungdommene der de er, på sine arenaer, sier Linn Caroline Walle. Hun sier at det er viktig å forstå ungdomskulturen og det ungdommene står i, for å bidra til at de skal ha det bra. 

Ingrid Sand Ekeberg synes det skal bli spennende å hjelpe ungdommene med å finne god informasjon og ta gode valg for seg selv. 

Blir aldri utlært på rusfeltet

- Man blir aldri utlært når det gjelder rusfeltet, sier hun.  - Det er så stor utvikling, mye ny forskning, endringer i samfunnet og ingen mennesker er like. 

Ingrid skal ha tilstedetid på  Hof og Klokkerjordet skoler, mens Linn skal være tilknyttet Gjøklep ungdomsskole.

Trygge voksne som hjelper ungdom

- Jeg håper at vi kan være trygge voksne som ungdommene tør å prate med, sier Anja K. Tindvik. 

- Vi ønsker ikke å komme med pekefingeren, men være trygge voksne som kan gi informasjon og hjelpe ungdommer til å ta gode valg. Videre vil vi være tilgjengelig for foresatte og ansatte som trenger råd, veiledning og noen å lene seg på ved bekymringer omkring rusbruk hos ungdom. 

Anja vil ha tilstedetid på de videregående skolene i kommunen, men også jobbe med ungdom og unge voksne som ikke er tilknyttet skole, opp til 25 år. Dette skjer i samarbeid med de ordinære tilbudene til målgruppen.

Prosjektet varer ut 2026, og målet er blant annet å få en effekt på både rusbruk og skolefrafall gjennom perioden. 

Både ungdom, foreldre og ansatte i kommunen kan kontakte RusUng. 
Kontaktinformasjon finner du på kommunens nettside om prosjektet, og på ungdomsskolens hjemmeside under «Skolehelsetjenesten».