Koronasituasjonen

Vi har egne lokale regler. Utover de følges nasjonale regler og anbefalinger.

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

12.05.2021 14.13

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten i Holmestrand kommune arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Informasjon- og veiledningshefte fra PPT 25.09.20 (PDF, 749 kB)

Veileder for bekymringsfullt skolefravær (PDF, 682 kB)

Henvisningsskjemaer

Hvordan fylle ut henvisningsskjemene:

  1. Høyreklikk på ønsket skjema og velg "Lagre linken som" fra menyen som dukker opp.
  2. Velg hvor du ønsker å lagre skjemaet (i hvilken mappe, ev. på skrivebordet), og trykk "Lagre".
  3. Hent opp igjen skjemaet du lagret.
  4. Skriv inn din informasjon.
  5. Husk å lagre skjemaet etter utfylling.
Henvisningskjemaer PPT
Tittel Publisert Type
Henvisningskjema skole utfyllbar

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema skole utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema for førskolebarn

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema bhg utfyllbar.pdf
Henvisning systemsak skole

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemsak skole utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema voksenopplæring PPT

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningsskjema voksen utfyllbar.pdf
Henvisningskjema for systemarbeid i barnehage

Henvisningskjema bhg utfyllbar.pdf

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemarbeid bhg utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema til logoped

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Logoped henvisning utfyllbar.pdf
Henvisningsskjema skole PPT

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema skole utfyllbar.pdf

Andre aktuelle skjemaer

Besøksadresse

Langgata 47, 3080 Holmestrand

Postadresse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Telefon

469 19 733

E-post

ppt@holmestrand.kommune.no

 

Til toppen