Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten i Holmestrand kommune arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov.

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

PPTs informasjon- og veiledningshefte for barnehager Holmestrand, redigert utgave august 2021 (PDF, 2 MB)

Informasjon- og veiledningshefte fra PPT for skolene (PDF, 549 kB)

Veileder for bekymringsfullt skolefravær (PDF, 682 kB)

Henvisningsskjemaer

Hvordan fylle ut henvisningsskjemene:

  1. Høyreklikk på ønsket skjema og velg "Lagre linken som" fra menyen som dukker opp.
  2. Velg hvor du ønsker å lagre skjemaet (i hvilken mappe, ev. på skrivebordet), og trykk "Lagre".
  3. Hent opp igjen skjemaet du lagret.
  4. Skriv inn din informasjon.
  5. Husk å lagre skjemaet etter utfylling.
Henvisningskjemaer PPT
Tittel Publisert Type
Henvisning systemsak skole

23.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemsak skole utfyllbar.pdf
Henvisning voksenopplæring

27.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningsskjema voksen utfyllbar.pdf
Henvisning til logoped

27.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Logoped henvisning utfyllbar.pdf
Henvisning for systemarbeid i barnehage

Henvisningskjema bhg utfyllbar.pdf

27.05.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemarbeid bhg utfyllbar.pdf
Henvisningskjema barnehage

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema barnehage.pdf
Henvisningskjema skole

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisningskjema skole.pdf

Andre aktuelle dokumenter

Besøksadresse

Langgata 47, 3080 Holmestrand

Postadresse

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand

Telefon

469 19 733

E-post

ppt@holmestrand.kommune.no

 

Til toppen