Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som ytes etter vedtak. Tjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenesten vi yter omfatter blant annet følgende:

  • Hjelp til å ivareta personlig hygiene
  • Hjelp til å ivareta tilstrekkelig ernæring
  • Veiledning til økt egenomsorg
  • Hjelp til medikamenthåndtering
  • Sårbehandling
  • Hjelp til pleie av inkontinens eller stomi
  • Omsorg og pleie ved livets slutt
  • Betjening av trygghetsalarmer

Trygghetspakker
Mer informasjon om trygghetspakker og priser finner du under punktet "Helse-, sosial- og omsorgstjenester" på siden "Priser og gebyrregulativ".

Hvordan søke hjemmesykepleie

Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg. Ved behov for tjenester benytt søknadsskjemaet under.

Tjenestekontoret ønsker helst å motta elektronisk søknad. Søknad skal fortrinnsvis fylles ut av den som søker, men om dette ikke er mulig kan pårørende/verge fylle ut. Fullmakt må da legges ved.

Digital søknad om helse- og omsorgstjenester

Om du ikke har mulighet til å søke digitalt kan man skrive ut søknadsskjema og sende til tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for utskrift.  (PDF, 163 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, kan du kontakte Tjenestekontoret

Kontakt hjemmesykepleien

Rove og Kjær
Tlf. 977 63 974

Sande
Tlf. 911 00 865 (hjemmeboende)
Tlf. 992 41 315 (omsorgsboliger tilknyttet Sandetun)

Hof
Tlf. 913 31 572

Botne
Tlf. 992 00 821