Planer under arbeid

Planer under arbeid

Oversikt over pågående og nylig vedtatte reguleringsplaner i Holmestrand kommune.

Arealplaner Holmestrand kommune
Oppstart av planarbeid Høring/ offentlig ettersyn Vedtatt plan
Kjeldås B3 - PlanID 20190001 - detaljregulering vedtatt
Varsel om endring av detaljreguleringsplan for Solbergjordet planID 2016034 - forenklet planprosess
Varsel om endring av reguleringsplan - del av områderegulering (PlanID 20100004) for Langøya og del av detaljreguleringsplan (PlanID 20140027) for Sydbruddet - forenklet planprosess
Varsel om endring av reguleringsplan Foss-Barstad - PlanID 3019- forenklet planprosess
Toplanskryss på E18 ved Helland- planID 20210006 - detaljregulering - offentlig ettersyn
Rambergveien 13 - planID 20200004 - offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
Alfred Engnes’ vei gnr. 440, bnr. 3. PlanID 20220003 - Varsel om oppstart
Hanekleiva næringsområde HNP BN5 - PlanID 20200006 - vedtatt detaljregulering
Skafjellåsen boligområde felt B2 - PlanID 20180003 - Detaljregulering- Ny oppstart med endret planområde. Frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Sandesenteret gjenopptakelse av detaljreguleringsplan. Frist for merknader ved oppstart er passert.
Killingdalsveien 8 og Liabakken 2, PlanID 20210003. Frist for merknader ved oppstart er passert. Se kartportalen for mer info.
Kollektivterminal E18 Islandkrysset - PlanID 20210004. Frist for merknader passert. Se kartportalen for info.
Felleskjøpet Syd, gbnr 4/9 og 4/185 m.fl. Frist for merknader ved oppstart er passert. Se kartportalen for info.

Planene er hentet fra hva som ligger under "Kunngjøringer" på våre nettsider

Til toppen