Planer under arbeid

Planer under arbeid

Oversikt over pågående og nylig vedtatte reguleringsplaner i Holmestrand kommune.

Arealplaner Holmestrand kommune
Oppstart av planarbeid Høring/ offentlig ettersyn Vedtatt plan
Rambergveien 13 - PlanID 20200004 - detaljregulering vedtatt
Stasjonskvartalet, Revåveien 22-26, gnr.319/ bnr.5 og 26, m.fl. PlanID 20220005 - Oppstart av detaljreguleringsplan.
Bergsjordet PlanID 20220009 - oppstart av detaljregulering
Foss-Barstad PlanID 3802 3019 - E1. Vedtatt endring av detaljregulering.
Langøya– Vedtatt endring av områderegulering og detaljregulering – PlanID 20100004 og 20140027
Haslestad industriområde - planID 2016007 - Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
Kollektivterminal E18 Islandkrysset - planID 20210004 - Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
Langgaten 45-47. PlanID 20220006. Varsel om igangsetting av detaljregulering. Frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Solbergjordet planID 2016034 - forenklet planprosess. Frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Toplanskryss på E18 ved Helland- planID 20210006 - frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Alfred Engnes’ vei gnr. 440, bnr. 3. PlanID 20220003 - Frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Skafjellåsen boligområde felt B2 - PlanID 20180003 - Detaljregulering- Ny oppstart med endret planområde. Frist for merknader passert. Se kartportalen for mer info.
Sandesenteret gjenopptakelse av detaljreguleringsplan. Frist for merknader ved oppstart er passert.
Killingdalsveien 8 og Liabakken 2, PlanID 20210003. Frist for merknader ved oppstart er passert. Se kartportalen for mer info.
Felleskjøpet Syd, gbnr 4/9 og 4/185 m.fl. Frist for merknader ved oppstart er passert. Se kartportalen for info.

Planene er hentet fra hva som ligger under "Kunngjøringer" på våre nettsider

Til toppen