Ekeberg skole

Nøkkelinformasjon:

  • Barneskole
  • 410 elever
  • 60 ansatte 

Besøksadresse

Hvittingfossveien 59, 3083 Holmestrand

Telefon

33 05 96 20

E-post

ekeberg.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Rebecca Bu Johansson

SU-leder: Kari Anne Eriksen