Koronasituasjonen

06.12.2021 15.28

Om Barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret

I Barne- og familiesenteret arbeider vi for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi er et gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Holmestrand kommune for å fremme trivsel og god helse hos barn, ungdom og familier.

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Vi har følgende tilbud:

  • Jordmor - svangerskapskontroller
  • Helsestasjon - helsekontroller, vaksinering, veiledning av familier med barn 0-5 år.
  • Skolehelsetjenesten - oppfølging av fysiske og psykiske helseutfordringer, undervisning og grupper, vaksinering og veiledning. 
  • Helsestasjon for ungdom - prevensjonsveiledning, kropp og identitet.
  • Helsetjeneste for flyktninger. 

På familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege, fysioterapeut, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Ved behov for oppfølging av psykisk helse, kontakt barnets helsesykepleier.


For helseaktører: PLO-melding sendes «Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Barne- og familiesenteret».
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser skjer ved direkte kontakt på telefon 33 06 43 00.

Til toppen