1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret

I Barne- og familiesenteret arbeider vi for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi er et gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Holmestrand kommune for å fremme trivsel og god helse hos barn, ungdom og familier.

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Vi har følgende tilbud:

På familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege, fysioterapeut, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Ved behov for oppfølging av psykisk helse, kontakt barnets helsesykepleier.

For helseaktører

PLO-melding sendes «Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Barne- og familiesenteret».

Til toppen