Barne- og familiesenteret

I Barne- og familiesenteret arbeider vi for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi er et gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Holmestrand kommune for å fremme trivsel og god helse hos barn, ungdom og familier.

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Vi har følgende tilbud:

På Barne- og familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi tilbyr helsekontroller, helserådgivning og -veiledning, kurs, undervisning, grupper og individuell oppfølging.

Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

I Holmestrand blir oppfølging av barn og unges psykiske helse ivaretatt i et samarbeid mellom helsesykepleier og de ansatte i faggruppen psykisk helse.

Holmestrand følger prinsippet om næromsorg (LEON); LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.

Ved behov for oppfølging av psykisk helse, kontakt barnets helsesykepleier.

For helseaktører

PLO-melding sendes «Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Barne- og familiesenteret».