Midlertidige endringer for å ivareta drift av helsestasjon for spe- og småbarn

Barne- og familiesenteret må gjøre noen midlertidige endringer for å ivareta drift av helsestasjon for spe- og småbarn. Hof helsestasjon er stengt ut uke 47, og avtalene vil flyttes til Sande og Holmestrand. Et par skoler kommer ikke til å ha helsesykepleier i en kort periode, grunnet interne omrokkeringer.

Om Barne- og familiesenteret

Barne- og familiesenteret

I Barne- og familiesenteret arbeider vi for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, ungdom og familier. Vi er et gratis lavterskeltilbud til innbyggere i Holmestrand kommune for å fremme trivsel og god helse hos barn, ungdom og familier.

Barne- og familiesenteret har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Vi har følgende tilbud:

  • Jordmor - svangerskapskontroller
  • Helsestasjon - helsekontroller, veiledning barn og familier 0-5 år
  • Skolehelsetjenesten - oppfølging av fysiske og psykiske helseutfordringer
  • Psykisk helseteam - barn og unge - gruppeveiledning, samtaler, foreldreveiledning ved psykisk strev
  • Helsestasjon for ungdom - prevensjonsveiledning, kropp og identitet

På familiesenteret treffer du kontorfaglig ansatt, jordmor, helsesykepleier, helsestasjonslege, fysioterapeut, familieterapeut, sosionom, psykiatrisk sykepleier og psykolog.

De ulike fagpersonene samarbeider for å gi best mulig tilbud til barn, ungdom og familier. Alle henvendelser til senteret tas opp på de interne fag -og fordelings møter. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Kontaktinformasjon og skjema

Henvendelser skjer via henvendelsesskjema (PDF, 476 kB) eller ved direkte kontakt på telefon 33 06 43 00.

Til toppen