Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier, psykolog, familieterapeut, lege og fysioterapeut.

Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og tilbyr et fast program på de fleste av klassetrinnene:

1. trinn: Individuell helsesamtale med helseundersøkelse av lege. Undervisning/samtale om kropp og grenser.
2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Gruppeundervisning om aktivitet, kosthold og skjermtid, måling av høyde og vekt.
5. trinn: Pubertetsundervisning.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Undervisning om følelser og psykisk helse.
7. trinn: Gruppeundervisning kropp, relasjoner, nettvett. Vaksine mot HPV.
8. trinn: Individuell helsesamtale, høyde og vekt. Undervisning psykisk helse med helsesykepleier og fysioterapeut.
9. trinn: Undervisning seksualitet.
10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Vi tilbyr også helseundersøkelser, individuelle samtaler/oppfølging, undervisning og grupper etter behov, f.eks. grupper for barn som bor i to hjem. Alt skjer i samarbeid med foreldrene, og skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Kontakt helsesykepleier

Har du behov for oppfølging når det gjelder fysisk og psykisk helse, rus eller andre problemstillinger, ta kontakt med helsesykepleier.

Helsesykepleier har fast kontortid på alle skolene, kontakt din skole for mer informasjon. Du kan også skrive en melding til helsesykepleier ved å gå inn på nettsiden Helsenorge og dine helsekontakter. Her kan du blant annet finne barnets helsesykepleier og fastlege. Helseaktører kan sende PLO-melding til «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Barne- og familiesenteret».

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Klokkeslett Sted
Kurs i mestring av engstelse for ungdom på videregående Høst 2022 Kommer Kommer
Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom på videregående 16. mai, 25. mai, 1. juni, 7. juni og 15. juni 14.00-15.30 Holmestrand helsestasjon
Kurs i mestring av engstelse for ungdom 8.-10. klasse Ca. uke 45 (5 samlinger) Onsdager 14.00-15.30 Holmestrand helsestasjon
Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom 8.-10. klasse Ca. uke 39 (5 samlinger) Onsdager 14.00-15.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn 6. mai, 20. mai og 3. juni - FULLT Fredager 08.30-10.00 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Uke 42 (torsdager) 17.30-19.00 Hof
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Uke 37 (torsdager) 17.30-19.00 Holmestrand helsestasjon

For spørsmål og påmelding til kurs, kontakt din helsesykepleier eller sentralbordet. For nærmere beskrivelse av kursene kan du se her: Kurstilbud

Selvhjelp for familien

Til toppen