Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Den første du møter er som oftest helsesykepleier. Tjenesten består også av lege, ergo- og fysioterapeut, ungdomsveileder (RusUng)  og faggruppen psykisk helse.

Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og tilbyr et fast program på de fleste av klassetrinnene:

1. trinn: Individuell helsesamtale med helseundersøkelse av lege. Undervisning/samtale om kropp og grenser.
2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Gruppeundervisning om aktivitet, kosthold og skjermtid, måling av høyde og vekt.
5. trinn: Pubertetsundervisning.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Undervisning om følelser og psykisk helse.
7. trinn: Vaksine mot HPV. Gruppeundervisning kropp, relasjoner, nettvett.
8. trinn: Helsesamtale, høyde og vekt. Undervisning psykisk helse.
9. trinn: Undervisning seksualitet.
10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Vi tilbyr også helseundersøkelser, individuelle samtaler/oppfølging, undervisning og grupper etter behov, f.eks. grupper for barn som bor i to hjem. Alt skjer i samarbeid med foreldrene, og skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Ergo- og fysioterapitjenesten kan kontaktes direkte via dette skjemaet: Henvendelse ergo- og fysioterapi (PDF, 178 kB)

Kontakt helsesykepleier

Helsesykepleier har fast kontortid på alle skolene, kontakt din skole for mer informasjon, eller se skolens nettside. Du kan også skrive en melding til helsesykepleier ved å gå inn på nettsiden Helsenorge og "Dine helsekontakter". Her kan du blant annet finne barnets helsesykepleier og fastlege.

Psykisk helse

De fleste foreldre opplever at barna er engstelige eller nedstemte i perioder. Dette er som oftest helt normalt. Men når utfordringene blir så store at det preger hverdagen, kan det være lurt å snakke med noen om bekymringene. Det gjelder også dersom ungdommen f.eks. har begynt å streve litt med mat, du er urolig for rusbruk eller selvskading. Ta kontakt med helsesykepleieren til ditt barn. Helsesykepleier gjør en kartlegging av situasjonen og legger en plan for videre oppfølging, ofte i samarbeid med andre fagpersoner på Barne- og familiesenteret eller fastlegen.

Trinnvis sammen

Barne- og familiesenteret er med i en forskningsstudie der man prøver ut behandlingsopplegg for barn som har gjennomgått ekstra belastninger og fått plager av dette som vedvarer mer enn 3-6 måneder i etterkant av hendelsen. Det kan f.eks. være en ulykke, mobbing, skremmende behandling på sykehus, plutselige dødsfall eller vold. Målgruppen er barn mellom 7 og 12 år, som har plager etter en slik skremmende hendelse, og som var minst 3 år da hendelsen skjedde. Det er også viktig at de har det trygt hjemme. Er du interessert i å høre mer, eller ønsker du hjelp for ditt barn, ta kontakt med din helsesykepleier.

Rusforebyggende ungdomsteam

Kommunen har tre ungdomsveiledere som har tilstedetid på ungdomsskolene og de videregående skolene, og som kan kontaktes ved spørsmål eller utfordringer i forbindelse med rus.  Les mer om RusUng.

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Nye kurs til høsten 12.30-14.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn 30. august 9-11 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Nye kurs til høsten 17.30-19.30 Sande helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Nytt kurs til høsten
Endring av levevaner Februar og september Sande helsestasjon
* Ungdom må være motivert for gjennomføring

For spørsmål og påmelding til kurs, kontakt din helsesykepleier eller sentralbordet. For nærmere beskrivelse av kursene kan du se her: Kurstilbud

Helseaktører sender dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Holmestrand kommune, Barne- og familiesenteret, eller tar kontakt på sentralbordet.

​​

Selvhjelp for familien