Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Den første du møter er som oftest helsesykepleier. Tjenesten består også av lege, ergo- og fysioterapeut og faggruppen psykisk helse.

Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og tilbyr et fast program på de fleste av klassetrinnene:

1. trinn: Individuell helsesamtale med helseundersøkelse av lege. Undervisning/samtale om kropp og grenser.
2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Gruppeundervisning om aktivitet, kosthold og skjermtid, måling av høyde og vekt.
5. trinn: Pubertetsundervisning.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Undervisning om følelser og psykisk helse.
7. trinn: Vaksine mot HPV. Gruppeundervisning kropp, relasjoner, nettvett.
8. trinn: Helsesamtale, høyde og vekt. Undervisning psykisk helse.
9. trinn: Undervisning seksualitet.
10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Vi tilbyr også helseundersøkelser, individuelle samtaler/oppfølging, undervisning og grupper etter behov, f.eks. grupper for barn som bor i to hjem. Alt skjer i samarbeid med foreldrene, og skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Kontakt helsesykepleier

Har du behov for oppfølging når det gjelder fysisk og psykisk helse, rus eller andre problemstillinger, ta kontakt med helsesykepleier.

Helsesykepleier har fast kontortid på alle skolene, kontakt din skole for mer informasjon, eller se skolens nettside. Du kan også skrive en melding til helsesykepleier ved å gå inn på nettsiden Helsenorge og "Dine helsekontakter". Her kan du blant annet finne barnets helsesykepleier og fastlege.

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Kurs i mestring av engstelse for ungdom 8.-10. klasse* Nytt kurs til høsten Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom 8.-10. klasse* Nytt kurs til høsten Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn Nytt kurs til høsten Annenhver fredag 8.30-10 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Nytt kurs til høsten 17.30-19 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Nytt kurs til høsten
«Små skritt – store forbedringer» Februar og september Sande helsestasjon
* Ungdom må være motivert for gjennomføring

For spørsmål og påmelding til kurs, kontakt din helsesykepleier eller sentralbordet. For nærmere beskrivelse av kursene kan du se her: Kurstilbud

Selvhjelp for familien

Helseaktører sender PLO-melding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Holmestrand kommune, Barne- og familiesenteret.