Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut.

Vi kan tilby helseundersøkelser og rådgiving indidividelt eller i grupper. Skolehelsetjenesten tilbyr også vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

I tillegg kan skolehelsetjenesten tilby samtalegrupper for elever med spesielle problemer. Alt skjer i samarbeid med foreldre, og skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesykepleier har fast kontortid på alle skolene, kontakt din skole for mer informasjon.

Til toppen