1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av oppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleiere, psykiatrisk sykepleier, psykolog, familieterapeut, lege og fysioterapeut.

Skolehelsetjenesten følger nasjonale retningslinjer og tilbyr et fast program på de fleste av klassetrinnene:

1. trinn: Individuell helsesamtale med helseundersøkelse av lege. Undervisning/samtale om kropp og grenser.
2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Gruppeundervisning om aktivitet, kosthold og skjermtid, måling av høyde og vekt.
5. trinn: Pubertetsundervisning.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Undervisning om følelser og psykisk helse.
7. trinn: Gruppeundervisning kropp, relasjoner, nettvett. Vaksine mot HPV.
8. trinn: Individuell helsesamtale, høyde og vekt. Undervisning psykisk helse med helsesykepleier og fysioterapeut.
9. trinn: Undervisning seksualitet.
10. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.

Vi tilbyr også helseundersøkelser, individuelle samtaler/oppfølging, undervisning og grupper etter behov, f.eks. grupper for barn som bor i to hjem. Alt skjer i samarbeid med foreldrene, og skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Kontakt helsesykepleier

Har du behov for oppfølging når det gjelder fysisk og psykisk helse, rus eller andre problemstillinger, ta kontakt med helsesykepleier.

Helsesykepleier har fast kontortid på alle skolene, kontakt din skole for mer informasjon. Du kan også skrive en melding til helsesykepleier ved å gå inn på nettsiden Helsenorge og dine helsekontakter. Her kan du blant annet finne barnets helsesykepleier og fastlege. Helseaktører kan sende PLO-melding til «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Barne- og familiesenteret».

Kurstilbud

Kurstilbud
Gruppe Oppstart Klokkeslett Sted
Kurs i mestring av engstelse for ungdom på videregående* Kommer Kommer På skolen (5 samlinger)
Kurs i mestring av engstelse for ungdom 8.-10. klasse* 9. november (5 samlinger) Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Kurs i mestring av nedstemthet for ungdom 8.-10. klasse* 28. september (5 samlinger) Onsdager 14-15.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldrekurs, engstelige barn 23. september (3 samlinger) Annenhver fredag 8.30-10 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) Uke 42 (torsdager) 17.30-19 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (ungdom) Uke 37 (torsdager) 17.30-19 Holmestrand helsestasjon
* Ungdom må være motivert for gjennomføring

For spørsmål og påmelding til kurs, kontakt din helsesykepleier eller sentralbordet. For nærmere beskrivelse av kursene kan du se her: Kurstilbud

Selvhjelp for familien

Til toppen