Gjøklep ungdomsskole

Gjøklep ungdomsskole ligger på fjellet i Holmestrand, med Hvitstein stadion og Holmestrand videregående skole som nærmeste naboer.  Skolen har fem klasser på hvert trinn og en forsterket avdeling. Skolen er en DEMBRA-skole og har stort fokus lesing og inkludering i et positivt skole- og læringsmiljø.

Besøksadresse

Botne kirkevei 15, 3085 Holmestrand

Telefon

33 06 43 70

E-post

gjoklep@holmestrand.kommune.no