Klokkerjordet skole

Klokkerjordet skole ligger i nærheten av Sande sentrum med nye og moderne fasiliteter.  Vi har både en håndballhall, turnhall og et av Norges flotteste uteområder. Barneskoledelen har tre paralleller og ungdomsskoledelen har fem og seks.

Vi fokuserer på å skape et  læringsmiljø som preges av  trygghet og trivsel.

I dag har skolen ca. 800 elever og 105 ansatte.  

Besøksadresse

Kirkesanger Pedersensvei 30, 3070 Sande i Vestfold

Telefon

33 78 70 90  eller 48069635 (Resepsjon) 479 01 243 (Rektor)

E-post

klokkerjordet.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-ledere: Anneche Enerhaugen

SU-leder: Sofie Sneen Pedersen