River hus i Holmestrand  

Fire hus skal rives i Holmestrand, i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsvei. Dette arbeidet startet i uke 35.

Hus i Bakken som skal rives - Klikk for stort bildeHus i Bakken som skal rives Tor Arvid Austråt Gundersen, VTFK

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har engasjert en entreprenør for å gjøre klart til bygging av ny fylkesvei 3240 gjennom Holmestrand sentrum.

Fram til nå har kartlegging og analyser av materialene i husene blitt gjennomført. Når arbeidet nå begynner for ordentlig, er det den innvendig saneringen som først blir satt i gang. Straks etter følger riving med maskiner.  Alle materialer som blir revet ned, skal sorteres før det leveres til deponi.

Det er firmaet AF Decom AS som er engasjert av fylkeskommunen for å rive de fire husene. I tillegg skal det rives to garasjer.

Anleggsområdet er inngjerdet

- Anleggsområdet vil være inngjerdet når vi starter rivearbeidet.  Da er det adgang forbudt for uvedkommende. Dette må overholdes av både barn og voksne, ber Eva Therese Semb hos entreprenøren.

I forbindelse med rivearbeidet vil det bli trafikk av tunge kjøretøy i området. Disse skal forholde seg til regelverket for ferdsel på offentlige veier. Normal arbeidstid vil være fra mandag til torsdag fra kl. 7 om morgen og holde på til kl. 19.

Noe støy og støv

Entreprenøren ber om forståelse for at det blir noe støy og støv fra anleggsområdet. Samtidig vil det bli lagt stor vekt på å gjøre plagene minst mulig for beboerne i nærområdet.  For konkret redusere ulempene har entreprenøren  sine egne prosedyrer for støv- og støyreduksjon. I tillegg til disse to tiltakene bidra til å redusere ulempene:

Ved støvende arbeider vil det der det er mulig bli benyttet vannspyling for å redusere støvpåvirkning mest mulig.

Ved riving av betongkonstruksjoner vil det i all hovedsak bli benyttet utstyr som knuser (tygger) betong og ikke pigger betong, dette for å redusere støy. Det må likevel regnes med en del pigging når kjellermurer og såler skal fjernes.

Rekkefølgen for rivingen blir slik:

  • Sykehusveien 4
  • Nyveien 4A
  • Bakken 18
  • Bakken 15
  • Garasjer ved Bakken 15 og 18.

Husene som skal rives