Se opptaket fra informasjonsmøtet om ny sentrumsvei

Fylkeskommunen og kommunen inviterte næringsdrivende, naboer og interesserte til et åpent informasjonsmøte om ny sentrumsvei FV3240 gjennom Holmestrand by. Møtet ble holdt 23. mars, og opptaket kan du se her.

I 2022 starter arbeidet med ny sentrumsvei i den gamle jernbanetraseen utenom Holmestrand sentrum. Byggestart er i 2023. Den nye veien vil frigjøre sentrum for tungtrafikk og legge rammene for videre sentrumsutvikling av byen.

Her presenterte vi prosjektet og fremdriften, og det var muligheter for å stille spørsmål. Møtet varte i ca. 1 time og 15. minutter.

Se møtet her:

Prosjektleder Grethe Bodholt fra fylkeskommunen presenterte prosjektet og fremdrift - Klikk for stort bildeProsjektleder Grethe Bodholt fra fylkeskommunen presenterte prosjektet og fremdrift Holmestrand kommune

Program:

  • Ordfører ønsker velkommen
  • Presentasjon av ansatte fra fylkeskommunen og kommunen som jobber med prosjektet
  • Presentasjon av prosjektet og fremdrift
  • Spørsmål fra salen
  • Orientering fra kommunen
  • Hvordan oppdatere deg på prosjektet?
  • Spørsmål og oppsummering

Fra fylkeskommunen stilte prosjekteier Ole Brunæs, prosjekteringsleder Bodil Odberg, byggeledere Trude Stenberg og Sveinung Lande, planleggingsleder Rune Gunnerød, prosjektleder Grethe Bodholt og kommunikasjonsrådgiver Tor Arvid Austråt Gundersen på møtet.

Fra kommunen stilte ordfører Elin Gran Weggesrud, næringssjef Arve Vannebo, ingeniør Ronny Jacobsen, virksomhetsleder for vann og avløp Matthias Krügersson, ingeniør Runar Isaksen, leder på utedrift Tore Mønster Nielsen og kommunikasjonsrådgiver Suzy Haugan.

Plankart Holmestrand sentrum - Klikk for stort bildePlankart Holmestrand sentrum Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fakta om ny fylkesvei

Strekningen går fra Skolegaten ved Bilet til Langgaten ved Kirkegaten. Hensikten er å redusere trafikkmengden gjennom sentrum, slik at Holmestrand kommune kan videreutvikle sentrumsområdene. Veien vil delvis gå i den gamle jernbanetraseen og dels i en eksisterende kommunale vei. 

Les mer om prosjektet på fylkeskommunens nettsider