Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn

Eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyres vedtak av. 14.12.2022 om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2023.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, (eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer), skattesats, og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skattelisten finner du på kommunens nettside.

Klage

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klageskjema fylles ut på kommunens nettside.

Klage kan også sendes til: Holmestrand kommune v/eiendomsskattekontoret, postboks 312, 3081 Holmestrand.

Klagefrist er 12.04.2023

Til toppen