Hvordan skal vi bygge og bo i Holmestrand kommune? 

I juni var det åpent møte om boligsosialt arbeid i vår kommune. Vi la frem et kunnskapsgrunnlag til vår nye boligsosiale handlingsplan, og Husbanken presenterte boligsosiale virkemidler. Her finner du presentasjonen og link til tilbakemeldingsskjema.

Møtet var åpent og for boligaktører, private og ideelle aktører, interessegrupper, aktuelle fagmiljøer og andre som er interesserte i boligsosialt arbeid. 

Samme møte ble holdt to ganger på to ulike steder.

  • 19. juni: kommunelokalet i Sande, Prestegårdsalleen 8, 3070 Sande i Vestfold
  • 22. juni: biblioteket i Holmestrand, Dr. Graaruds plass 2, 3080 Holmestrand

Program 

  • Presentasjon av kunnskapsgrunnlag til boligsosial handlingsplan 
  • Boligsosiale virkemidler v/ Husbanken region sør 
  • Utfordringer og muligheter: Hvordan kan vi samarbeide, og med hvilke virkemidler? 

Kommunens presentasjon (PDF, 3 MB)

Gi innspill: Hvordan kan vi samarbeide, og med hvilke virkemidler? 

Ny boligsosial handlingsplan 

Møtet er en del av arbeidet med ny boligsosial handlingsplan med boligpolitikk gjeldende fra 2024 til 2027. I Holmestrand kommune skal vi forebygge boligsosiale utfordringer, og bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.  
Les mer om arbeidet med ny boligsosial handlingsplan