Helsestasjon for barn

Alle barn 0–5 år får tilbud om jevnlige møter med helsesykepleier på helsestasjonen. Det første møtet er hjemme hos familien. Vi har tre helsestasjoner i kommunen, og digital helsestasjon. 

Nylig født eller adoptert?

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonen kontakte deg og avtale tid for hjemmebesøk. Helsestasjonen får beskjed om fødsel fra fødeklinikken. Nytilflyttede familier med større barn, oppfordres til å kontakte helsestasjonen. Barnet har rett på helsekontroller, og foreldrene har plikt til å følge barnet til helsestasjonen.

På hjemmebesøket

Helsesykepleier vil besøke dere rett etter fødsel for å undersøke om barnet vokser og utvikler seg normalt, snakke med foreldrene om den nye rollen og informere om tilbudet på helsestasjonen.

Hvis du ønsker å se nærmere på noe dere snakket om på hjemmebesøket, kan du lese mer i Selvhjelp for familien nederst på siden. 

Tilbudet på helsestasjonen

Fra et barn er født til det er fem år gammelt er det 14 faste konsultasjoner på helsestasjonen, med både helsesykepleier og lege. Holmestrand helsestasjon tilbyr også barselgruppe med tre samlinger. Første samling er med helsesykepleier, andre samling er med fysioterapeut og tredje samling er en familiegruppe med fokus på parforholdet og den nye familien. På helsestasjonen får barnet vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i forbindelse med de faste helsekontrollene.

Dette er tilbudet på helsestasjonen, barn 0-5 år

For barnehagene: Skjemaer for samarbeid ved 2- og 4-årskontroller ligger på På Tvers-sidene

Foreldreveiledning

Helsestasjonen kan kontaktes direkte for råd og veiledning, og tilbyr foreldreveiledning individuelt eller i grupper (ICDP).

Digital helsestasjon

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonstjenestene på Helsenorge. Du kan finne helsekontaktene dine, bestille, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger. For å bruke Digital helsestasjon, må du logge deg inn på www.helsenorge.no med BankID eller tilsvarende. Under «Se alle helsekontaktene dine» vil du finne din faste helsesykepleier/jordmor. Les mer om Helsestasjonstjenester på Helsenorge.

Gjennom digital helsestasjon kan du:

  • Ha sikker digital dialog
  • Be om og avbestill timer
  • Få oversikt over avtaler
  • Få oversikt over dine vaksiner

Gruppetilbud

Gruppetilbud
Gruppe Oppstart Tidspunkt Sted
Fødselsforberedende kurs 19. desember 13-15.30 Holmestrand helsestasjon
Barselgruppe Fortløpende Dagtid Alle helsestasjonene
Enkeltkurs om søvn, følelser og grensesetting Søvn 29. september, følelser 27. oktober og grenser 24. november 9-11 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 18. oktober 12.30-14.30 Holmestrand helsestasjon
Foreldreveiledningskurs - ICDP (barn) 28. september 17.30-19 Holmestrand helsestasjon

For spørsmål og påmelding til kurs, kontakt din helsesykepleier eller sentralbordet. For nærmere beskrivelse av kursene kan du se her: Kurstilbud

 

Selvhjelp for familien

Her finner du helsestasjonene

Holmestrand helsestasjon: Langgaten 45, 3080 Holmestrand, åpent alle dager
Hof helsestasjon: Voldshagan 2, 3090 Hof, åpent onsdag-fredag
Sande helsestasjon: Prestegårdsalléen 29, 3070 Sande, åpent alle dager

Helseaktører sender dialogmelding til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Holmestrand kommune, Barne- og familiesenteret, eller tar kontakt på sentralbordet.