Plan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Plan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Med denne handlingsplanen ønsker vi å styrke arbeidet med å forebygge utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme i vår kommune.Vi ønsker å jobbe for at alle innbyggere, uansett bakgrunn, finner trygghet og tilhørighet i sitt nærområde.  

Denne  handlingsplanen er derfor laget både for ansatte og innbyggere i Holmestrand kommune. Sammen kan vi bidra til trygghet, tilhørighet og gode nærmiljø for alle. Å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig, og møte dem med tiltak som virker.

Les planen på siden vår ved å bla eller klikke deg gjennom sidene. Du kan også laste ned en PDF-versjon av planen: Plan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Til toppen