Ikke kast batterier i restavfallet

Batterier som kastes i restavfallet kan føre til branner som årlig påfører samfunnet store kostnader. 

Slik sorterer du batterier

Avfall og gjenvinning

Til toppen