Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Vesar utfører avfallshåndteringen for Holmestrand kommune i likhet med de fleste andre Vestfoldkommunene.

Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) er et selskap som er eid av kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord og Tønsberg. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

Renovasjonsgebyret dekker inn kostnadene som påløper ved at du får hentet avfallet ditt hjemme, behandling av avfallet, bruk av returpunkt, miljøstasjoner og gjenvinningsstasjoner.

Lersbryggen gjenvinningsstasjon

Lersbryggen gjenvinningsstasjon har åpent 6 dager i uken slik Vesars øvrige gjenvinningsstasjoner har.

Hentedager for avfall

Med appen «Min Renovasjon» kan du få oversikt over hentedagene dine. Du kan velge å få varsling på mobiltelefon før avfallet hentes. Appen inneholder også en sorteringsguide samt oversikt over åpningstider på gjenvinningsstasjonene. 

Se www.vesar.no for mer detaljert informasjon.

Kontakt

Taranrødveien 95 B, 3171 Sem
E-post: post@vesar.no
Tlf: 33 35 43 80

Til toppen