Koronasituasjonen

06.12.2021 15.28

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen. Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.

Hva inneholder tjenesten

Innen den timerammen som kommunens vedtak om personlig assistanse angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, samt hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis, jf. gjeldende lovverk.

Eksempler på hva en personlig assistent kan hjelpe med:

  • personlig stell
  • vask av klær og bolig
  • innkjøp
  • sosial aktivitet
  • avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne

Det er felles søknadsprosess og søknadsskjema for omsorgstjenester i Holmestrand kommune. Alle søknader behandles av Tjenestekontoret.

Hvordan søke brukerstyrt personlig assistent?

Fyll ut skjemaet og send dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Til toppen