Trygghet, mestring og læring for alle

Trygghet, mestring og læring for alle

Strategiplan for barnehager og skoler i Holmestrand kommune 2020-2025.

Innholdsfortegnelse

 1. 1 Innledning
 2. 2 Situasjonen i dag
 3. 3 Visjon, mål og indikatorer på måloppnåelse
 4. 4 Hovedområdene i strategien
  1. 4.1 Livsmestringskompetanse
   1. 4.1.1 Livsmestringskompetanse i barnehagen
   2. 4.1.2 Livsmestringskompetanse i skolefritidsordningen
   3. 4.1.3 Livsmestringskompetanse i skolen
   4. 4.1.4 Livsmestringskompetanse i voksenopplæringen
  2. 4.2 Språklig kompetanse
   1. 4.2.1 Språklig kompetanse i barnehagen
   2. 4.2.2 Språklig kompetanse i skolefritidsordningen
   3. 4.2.3 Språklig kompetanse i skolen
   4. 4.2.4 Språklig kompetanse i voksenopplæringen
  3. 4.3 Digital kompetanse
   1. 4.3.1 Digital kompetanse i barnehagen
   2. 4.3.2 Digital kompetanse i skolefritidsordningen
   3. 4.3.3 Digital kompetanse i skolen
   4. 4.3.4 Digital kompetanse i voksenopplæringen
 5. 5 Profesjonsutvikling og kompetanse i barnehager og skoler
 6. 6 Referanser
 7. 7 Handlingsplan for kommunale barnehager 2020/2021
  1. 7.1 Prioritert hovedområde
  2. 7.2 Andre forhold som bør vektlegges i begrunnelse for prioritering
  3. 7.3 Tiltak for å følge opp prioriterte hovedområder (i prioritert rekkefølge)
  4. 7.4 Viktige suksesskriterier
  5. 7.5 Hva bør være det neste prioriterte området?
 8. 8 Handlingsplan for grunnskole 2020/2021
  1. 8.1 Digitalisering/pedagogisk bruk av IKT i opplæringen
  2. 8.2 Andre forhold som bør vektlegges i begrunnelse for prioritering
  3. 8.3 Tiltak for å følge opp prioriterte hovedområder (i prioritert rekkefølge)
  4. 8.4 Viktige suksesskriterier
  5. 8.5 Hva bør være det neste prioriterte området?
Til toppen