Kleiverud skole

Kleiverud skole ligger ute på Kleivan, med adkomst fra Solsikken. Skolen har en fantastisk beliggenhet, med flotte uteområder som innbyr til lek og aktivitet. Det er umiddelbar nærhet til natur og fine turområder, som skolen benytter seg av.

Besøksadresse

Solsikken 1, 3086 Holmestrand

Telefon

33 05 96 00 eller 409 12 763
Åpningstider kontoret: 8-15.30
Telefon SFO: 409 11 197

Vi oppfordrer foresatte til å bruke Visma flyt skole i den daglige kontakten med skolen.

E-post

kleiverud.skole@holmestrand.kommune.no

Utvalg

FAU-leder: Marius Ramberg
SU-leder: Marius Ramberg
Skolens representanter: Merethe Larsen og Ida Carita 
Representant øvrige ansatte: Marikken Gundersen

Visma flyt skole