Koronasituasjonen

28.09.2021 15.34

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Kart som viser reguleringsplanen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-11 og §12-12 vedtok kommunestyret den 14.04.2021 i KST-sak nr. KS-NH-035/21 områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) – planID20150010 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser. 

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

 Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Trolsrud/Trollsrud.

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av flere navn i kommunen. 

Gebyrforskrift plan, byggesak, oppmåling med regulativ 2021. VEDTATT I KOMMUNESTYRET. GJELDER FRA 01.01.21.

Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av fire navn i Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune har utarbeidet forslag til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall småovner, for nye Holmestrand kommune.
 

Endring av flere adressenavn på Helland ble vedtatt av Formannskapet den 15.10.2020. 

 

Til toppen