Kunngjøringer

Kunngjøringer

Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer kan nå ta oppfriskningsdose 2 (dose 4) om de ønsker. 

Fra torsdag 10. november er Revåveien helt stengt forbi kornmagasinet. Det er altså ikke anledning til å kjøre der i det hele tatt. Det er lastebilforbud i Fila, gjennom hele Prestegårdsalleen og gjennom Kirkesanger Pedersens vei. Varelevering kan utføres. 

Det har lenge også vært et tilbud med gratis koronavaksinering for enkelte grupper på Apotek 1 Holmestrand og Boots apotek i Sande. Dette tilbudet opphører fra 14. november ved Apotek 1 Holmestrand, og fra 8. desember ved Boots i Sande.

I disse dager kunngjør vi nye rammeavtaler på vintervedlikehold(brøyting), rørleggertjenester og maling, tapetsering og gulvleggertjenester.

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Vi søker deg som kan møte på vegne av en part som har en sak under behandling i forliksrådet.

Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner.

Holmestrand kommune har den siste tiden opplevd økt antall henvendelser angående bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig. Disse henvendelsene kommer som følge av de dyre strømprisene og Stortingets tiltak for å dekke deler av strømutgiftene ved å gi strømstøtte for helårsboliger. 

 I Holmestrand kommune bygges det ny sentrumsskole med tilhørende idrettsanlegg og uteområde som skal erstatte dagens ungdomsskole og Haga skole i Sandeområdet. Idrettsbygget blir ferdig senere enn planlagt.

Fire hus skal rives i Holmestrand, i forbindelse med arbeidet med ny sentrumsvei. Dette arbeidet startet i uke 35.

Til toppen