Kunngjøringer

Kunngjøringer
Rådyr i snøen

​​Vintre som i år er ikke så unormalt, men vintre med mye snø i kombinasjon med kulde er tøft for viltet, særlig rådyr og hjort. For å beskytte vilt som potensielt strever denne vinteren er det ekstra viktig at du som hundeeier har hunden under kontroll i perioden som er utenfor båndtvangstiden.

illustrasjon strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Søknadsfristen er 15. februar kl. 13.

Nyveien med utsikt til sjøen og skilt som viser at Nyveien er stengt for gjennomgjøring

Det har oppstått en vannlekkasje i Nyveien i Holmestrand by. Det er helt nødvendig å utbedre denne, og vi må av den grunn stenge Nyveien. Nyveien stenges mandag 16. januar fra klokka 18 i anslagsvis tre uker.

Illustrasjon av tre mennesker i aktivitet, en av dem i rollestol.

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Søk innen 16. februar klokken 13.

illustrasjon

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Snøvær i Holmestrand 4. januar 2023

På bakgrunn av krevende kjøreforhold ser vi oss nødvendig å kun prioritere nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Kart over sykehusveien og Bjergstedet og som viser hvor det blir annleggsarbeid

Rett over nyttår, 2. januar starter anleggsarbeidene i krysset Sykehusveien / Bjergestredet. Arbeidet er en del av et større prosjekt som omhandler nytt vann- og avløpsanlegg i Bjergestredet mellom Sykehusveien og Nyveien.

Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest ble enstemmig vedtatt av formannskapet som nytt områdenavn på Hanekleiva næringspark.

Tre bilder av havnespy

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer.

Illustrasjon av 2023

24. november behandlet formannskapet handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023.

 

Til toppen