Kunngjøringer

Kunngjøringer
Langøya utenfor Holmestrand by

9. april 2022 vedtok Kommunestyret ny forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Holmestrand kommune, og endring i forskrift om ferdselsregler for friområdene og naturreservatet på Langøya.

Ca 60 møtte på informasjonsmøtet på Biorama, og ca 20 fulgte møtet direkte

Fylkeskommunen og kommunen inviterte næringsdrivende, naboer og interesserte til et åpent informasjonsmøte om ny sentrumsvei FV3240 gjennom Holmestrand by. Møtet ble holdt 23. mars, og opptaket kan du se her.

Bilde fra Fossdalen

På grunn av en uønsket driftshendelse fikk vi denne uken et uønsket utslipp av avløp i Fossdalen til Fossbekken.

Sandstrand med fotspor

Informasjon om regelverk som gjelder for å etablere og vedlikeholde kunstige sandstrender.

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

 I forbindelse med byggingen av de nye sentrumsskolene i Sande, vil det gjennom høsten forekomme tre dager hvor det vil være arbeid som foregår utover normal arbeidstid.

Illustrasjon fra innsiden av sentrumsskolebygg

Den nye sentrumsskolen i Sande skal erstatte eksisterende Haga barneskole og Sande ungdomsskole. Høsten 2023 inntar ca 800 elever og ca 110 ansatte det nye bygget. Bygningene vil også huse kulturskolen og idrettslag etter skoletid. Uteområdet vil være variert, og lagt til rette for lek.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at det er inngått utbyggingsavtale for Meny-tomta i Sande mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale for Solbergjordet mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS.  Avtalen med vedlegg, og kommunestyrets vedtak om godkjenning av framforhandlet avtale, finner du her.

Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Hummer holdes i hånden

 

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

 

Til toppen