Kunngjøringer

Kunngjøringer

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med utbygger/grunneier, Bokvalitet Tomtebank AS, om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kleivantoppen (planID 2017046).

8. februar 2023 vedtok Kommunestyret å endre tittel i forskrift om atferdsregler for Garnbakken (FOR-1997-01-23-279).

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) vedtok 01.02.2023, i sak 002/23, endring av detaljreguleringsplan for Solbergjordet – PlanID 3802 2016034.

Lurer du på hvordan Sande sentrum kan bli i 2040? Her kan du utforske sentrumsutviklingen! En helt ny interaktiv løsning er utviklet av Rambøll i samarbeid med Holmestrand kommune og utbyggerne i Sande.

​​Vintre som i år er ikke så unormalt, men vintre med mye snø i kombinasjon med kulde er tøft for viltet, særlig rådyr og hjort. For å beskytte vilt som potensielt strever denne vinteren er det ekstra viktig at du som hundeeier har hunden under kontroll i perioden som er utenfor båndtvangstiden.

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Rett over nyttår, 2. januar starter anleggsarbeidene i krysset Sykehusveien / Bjergestredet. Arbeidet er en del av et større prosjekt som omhandler nytt vann- og avløpsanlegg i Bjergestredet mellom Sykehusveien og Nyveien.

Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest ble enstemmig vedtatt av formannskapet som nytt områdenavn på Hanekleiva næringspark.

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer.

24. november behandlet formannskapet handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023.

 

Til toppen