Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

27.01.2021 14.31

Kunngjøringer

Kunngjøringer

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av fire navn i Holmestrand kommune.

Kart over planområde Hanekleiva HNP BN5

   I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200006 Detaljregulering for Hanekleiva Øst HNP BN5». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.

Holmestrand kommune har utarbeidet forslag til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall småovner, for nye Holmestrand kommune.
 

Endring av flere adressenavn på Helland ble vedtatt av Formannskapet den 15.10.2020. 

 

Glass med vann på et bord

I disse dager blir tilsynsgebyr for små avløpsanlegg sendt ut til registrerte eiere. Her finner du svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, har framforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og SMH Klokkerjordet AS, for gjennomføring av områdeplan for Sande sentrum (planID 20140002), vedtatt av Sande kommunestyre den 09.09.2015 og revidert den 13.06.2017.

Den 16.09.2020 vedtok kommunestyret harmoniserte bestemmelser tilhørende kommuneplanens arealdel slik at plan- og byggesaksbehandlingen i gamle Holmestrand/Hof og Sande skjer etter de samme bestemmelsene.

Hummer holdes i hånden

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer, som gjelder fra 1. oktober. Mulodden i Holmestrand kommune er ett av dem.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 første ledd varsles det at Holmestrand kommune starter opp forhandlinger med Trysilhus Areal AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet, planID 2016034.

Til toppen