Koronasituasjonen

14.04.2021 13.42

Kunngjøringer

Kunngjøringer

 Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Trolsrud/Trollsrud.

Detaljegulering for Eikelund

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 03.02.2021 (sak 005/21) å legge forslag til Detaljregulering for Eikelund – PlanID 2017039 ut til offentlig ettersyn:

Plankart

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd  varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, legger ut til offentlig ettersyn forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS. for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet (planID 2016034), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 12.12.2018.»

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av flere navn i kommunen. 

Gebyrforskrift plan, byggesak, oppmåling med regulativ 2021. VEDTATT I KOMMUNESTYRET. GJELDER FRA 01.01.21.

Kommunestyret i Holmestrand fastsatte i møte 16.12.2020, sak nr. 201/20 planprogrammet for Bentsrud Syd.

Fugleinfluensa: For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Skrivemåten til Vestfolds nest høyeste topp skal under lupen. 

Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)
Til toppen