Kunngjøringer

Kunngjøringer

Østbygdaveien er stengt for kjøring ned mot sentrum i cirka fire uker fra 19. april. Kun nødetatene får kjøre igjennom her de neste fire ukene.

Kart over området det skal bygges

Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Kart som viser reguleringsplanen

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§12-11 og §12-12 vedtok kommunestyret den 14.04.2021 i KST-sak nr. KS-NH-035/21 områdereguleringsplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB) – planID20150010 med tilhørende bestemmelser og aktuelt areal, og med følgende endringer i plankart og planbestemmelser. 

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

 Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Trolsrud/Trollsrud.

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av flere navn i kommunen. 

Gebyrforskrift plan, byggesak, oppmåling med regulativ 2021. VEDTATT I KOMMUNESTYRET. GJELDER FRA 01.01.21.

Skrivemåten til Vestfolds nest høyeste topp skal under lupen. 

Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Til toppen