Koronasituasjonen

18.10.2021 15.01

Oppvekst

Oppvekst

Oppvekst er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet består av:

Om pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT er lokalisert i Langgt. 47 i Holmestrand. Virksomheten følger opp skoler, kommunale og private barnehager i kommunen. PPT arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. PPT tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen. I forbindelse med Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap vil PPT få et klarere mandat for å gjennomføre systemrettede kompetanseutvikling innen dette feltet.

Om Barn, unge og familie

Barn, unge og familie hører fra 2020 til programområdet oppvekst. Dette vil gi bedre rammebetingelser for god samhandling og oppfølging av barn og unge. Hovedbase for virksomheten er i Langgt. 45 i Holmestrand, ellers er det aktivitet på arenaer som før – i Hof, Sande og Holmestrand.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen er samlokalisert i Sande sentrum. Voksenopplæringen har tre hovedområder i undervisningen; grunnskoleopplæring, norskopplæring og spesialundervisning for voksne.

Til toppen