Nordre Jarlsberg barnehage

Nordre Jarlsberg barnehage har seks avdelinger, og ligger naturskjønt til ved Nordre Jarlsberg Brygge.

Besøksadresse

Willem Stibolts Vei 2, 3077 Sande i Vestfold

Åpningstid

7–17

Telefon

33 78 70 70

E-post

kirsten.leine.hagen@holmestrand.kommune.no

Nordre Jarlsberg barnehage

Kontakt avdeling

Roret:       959 48 632
Dørken:    959 24 895
Ankeret:   959 25 721
Seilet:       915 25 661
Byssa:       959 61 347
Kahytten: 959 64 374