Retningslinjer for tilskudd - kultur- og idrettsformål

3 Driftstilskudd

Formål 

Driftstilskudd er ment til å hjelpe foreninger og organisasjoner med et bidrag til kostnader ved: 

 1. Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller 
 2. Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane. Hvem kan søke? Foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. 

Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. 

 • Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år. 
 • Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10. 
 • Andel barn og unge til og med 19 år må være minst 30 % 
 • Leiekostnadene må være minst kr 7500 før det gis tilskudd på leie. 
   

Driftstilskudd er ment til den årlige driften av eget bygg og anlegg. Det gis ikke tilskudd til følgende type driftskostnader: 

 • administrasjonskostnader: regnskap, revisor, telefon, møtekostnader, IKT osv. 
 • kommunale gebyrer og avgifter 
 • finanskostnader: rente og gebyrer 
 • brøyting utover spilleflate/bane 
 • anskaffelse og vedlikehold av sportsutstyr eller instrumenter 
 • vedlikeholdskostnader på bygg og anlegg (utover spilleflate/-bane) 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden skal inneholde antall medlemmer, årsmelding og årsregnskap fra året før, budsjett og aktivitetsplan for inneværende år. 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget. Søknadsfrist Hvert år 15. april