Retningslinjer for tilskudd - kultur- og idrettsformål

2 Medlemstilskudd

Formål 

Medlemstilskudd skal bidra til/bygge opp under det brede forebyggende og byggende arbeidet som skjer gjennom frivillige organisasjoner i kommunen og er et bidrag til organisasjonenes generelle kostnader. 

Hvem kan søke? 

Foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. 

  • Søkeren må ha egne grupper for barn og unge til og med 19 år. 
  • Antall barn og unge til og med 19 år må være minst 10. 
  • Aktiviteten drives jevnt over hele året eller sesongen: minst annen hver uke i hele sesongen aktiviteten kan drives i (f.eks. ski: hele vintersesongen, musikk/dans osv: hele skoleåret) 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden skal inneholde antall registrerte medlemmer/deltakere per 31.12. forrige år (basert på innbetalt medlemskontingent/deltakerlister). 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem. Søknadsfrist Hvert år 15. april