Retningslinjer for tilskudd - kultur- og idrettsformål

5 Etableringstilskudd

Formål 

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. 

Hvem kan søke? 

Innbyggere i kommunen som ønsker å starte et lag eller en forening, og som faller under kriterier nevnt i de generelle retningslinjene. 

Hva skal søknaden inneholde? 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter. 

Tilskuddets størrelse 

Det kan søkes om maks. kr 4.000. Søknadsfrist Hvert år 15. april.