Forvaltning

«Forvaltning» består av merkantile konsulenter samt systemkonsulent og systemansvarlig for fagprogrammene IKOS, GAT og CosDoc.

Seksjonen ivaretar oppgavene:

Seksjonen bistår virksomhetene innen «Helse og velferd», på områdene:

  • økonomi
  • statistikk
  • kjøp av tjenester
  • tilsyn med eksterne leverandører
  • evaluering av eksisterende avtaler 

I tillegg gjør denne avdelingen interne og eksterne faglige vurderinger og tilbyr veiledning til virksomhetene innen programområdet «Helse og velferd».

Ønsker du å lese om seksjonen «Tjenestekontor»?

Gå til siden «Tjenestekontoret».