Om NAV Holmestrand

NAV Holmestrand leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Holmestrand kommune til innbyggerne i Holmestrand.

NAV Holmestrand har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

Mer om NAV

Kontoret bistår bedrifter med å få tilgang til kompetent arbeidskraft. Bedrifter kan kontakte markedsavdelingen og få bistand til å få rekruttert tilgjengelig arbeidskraft. Bedrifter kan også kontakte oss på eget nummer: 55 55 33 36, tastevalg 1. 

I tillegg til statlige tjenestene leverer NAV Holmestrand følgende kommunale tjenester:

Du finner utfyllende informasjon om de ulike ordningene og hvordan du går frem for å søke på NAV sine hjemmesider

Åpningstider veiledningssenteret

  • Bemannet åpningstid i Veiledningssenteret: 12-14
  • Åpent for selvbetjening i Veiledningssenteret 09-14

Vi anbefaler alle våre brukere om å benytte NAV sine selvbetjeningsløsninger på NAV.no

Kontaktinformasjon

Langgaten 37, 2 etasje. Det er mulig å bruke heis.
Postadressen er: PB 213, 3081 Holmestand

Telefon: 55 55 33 33.
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no